De context waarin je leeft bepaalt je realiteit

Context is een fundamentele reeks aannames die bepaalt hoe de wereld aan ons verschijnt. Deze aannames worden gezien als feiten en dus niet in twijfel getrokken. Zo dacht men ooit dat de aarde plat was en bleven zeevaarders binnen de bekende routes, ervan overtuigd dat ze van de rand van de wereld konden storten.

De context waarin we leven is voor onszelf onzichtbaar en tegelijk allesbepalend. Een context bepaalt welke mogelijkheden we tot onze beschikking hebben. Het is opgebouwd uit aannames die diepgeworteld zijn in onze cultuur, opvoeding, taal en de tijd waarin we leven. Dit is allesbepalend voor hoe onze realiteit tot stand komt, zonder dat we ons hier bewust van zijn.

Onze geschiedenis zit vol momenten van grote vooruitgang, voortgekomen uit bewust gecreëerde nieuwe contexten. Democratie, gelijkheid, relativiteit en mensenrechten waren allemaal ooit nieuwe contexten. Isaac Newton vond zwaartekracht uit – vóór Newton bestond de fysieke kracht weliswaar, maar hij transformeerde de mogelijkheden ervan. Als hij niet had gedefinieerd hoe de kracht werkte en er een benaming aan had gegeven, hadden een aantal belangrijke technische ontwikkelingen nooit plaatsgevonden. De berekeningen die lucht- en ruimtevaart mogelijk maken, waren bijvoorbeeld nooit aan de orde geweest. Het behoorde simpelweg niet tot de mogelijkheden die wij als mensheid in staat waren te zien.

De context waarin je leeft bepaalt hoe je jezelf en de wereld ziet; het bepaalt waar je toe in staat bent.

De reeks aannames waarmee je de wereld bekijkt is een product van je levenservaringen en de omgeving waarin je jezelf bevindt. Bijna ieder mens leeft met een context die hem als het ware gegeven is, blind voor het bestaan ervan en de ingrijpende invloed die het heeft. Het is als oogkleppen ophebben – je ziet de context zelf niet, enkel wat het jou toelaat te zien. Het bepaalt je wereldbeeld: wat mogelijk is en wat niet, wat juist en onjuist is, wat goed en fout is. Het vormt je gedrag, je keuzes en uiteindelijk dus je leven. Het beperkt je en houdt je gevangen.

Zaken zijn nou eenmaal ‘zoals ze zijn’ en dat nemen we voor lief. We denken dat onze ervaring van het leven bepaald wordt door omstandigheden en de inhoud (content) van ons leven. Wanneer je verandering wil, verander je de content. Je verhuist, neemt een andere partner, wisselt van functie of start een nieuw bedrijf. Je schuift enkel met de content, met als resultaat dat je een door inhoud gedreven leven leidt. Hierin bevinden zich weinig kansen en zit weinig kracht.

De meest fraaie designmeubelen (content) in een kantoor (context) plaatsen zonder muren die stevig en gefundeerd zijn, is uiteindelijk waardeloos. Wanneer je dit alles bewust waarneemt, ontstaat de mogelijkheid om zelf een context te creëren. Een nieuwe context wordt opgebouwd uit wat je zegt en de keuzes die je maakt. De mogelijkheid om bewust keuzes te kunnen maken is een unieke eigenschap die alleen aan mensen is toebedeeld. Dit is een voorrecht en tegelijk een enorme verantwoordelijkheid – een gedachte die zowel oncomfortabel als bevrijdend is.