De 7 meest voorkomende uitdagingen van gedreven ondernemers

Door jarenlange ervaring met het werken met gedreven ondernemers, hebben we de patronen in hun uitdagingen blootgelegd. Bij onze coaches en consultants kwamen een aantal zaken steeds terug. Nog altijd zijn dit de meest voorkomende uitdagingen van ondernemers en ceo’s die gefocust zijn op groei en expansie.

De meest voorkomende uitdagingen

 1. Lastig kwalitatief goed personeel vinden
 2. Uitdagingen met medewerkers
 3. Weinig thuis zijn 
 4. Thuiskomen, maar niet echt thuis zijn
 5. De switch maken van in het bedrijf werken naar het zijn van een leider
 6. Weinig mentale rust en ruimte
 7. Te weinig tijd hebben

De oorzaken van deze uitdagingen liggen vrijwel altijd in de ondernemer zelf. De oplossingen liggen dus ook in de ondernemer. Hij of zij heeft de huidige situatie zelf gecreëerd door actie te ondernemen en geen actie te ondernemen. Door keuzes te maken. Dat betekent dat de problemen ook zijn op te lossen door actie te ondernemen en geen actie te ondernemen.  

Dat klinkt vrij logisch en simpel. Waarom bestaan deze uitdagingen dan nog?

Dat klinkt vrij logisch en simpel. Waarom bestaan deze uitdagingen dan nog bij de meeste ondernemers? Omdat we als mens patronen hebben draaien, overtuigingen over onszelf hebben en handelen op een manier waar we zelf blind voor zijn. Daar komt bij dat de meeste mensen geen distincties kunnen maken waarmee ze die blinde vlekken voor zichzelf opheffen. Als ze daar wel toe in staat zijn, komen ze erachter dat hun uitdagingen voortkomen uit een (of meerdere) van de volgende zaken:

 • Angst
 • Geloof in magische gedachten
 • Een niet onderscheiden (onwerkbare) inner stance
 • Kernacties/oppervlakkige acties verwarring
 • Een niet onderscheiden perceptuele/functionele beperking
 • Tekort aan purpose
 • Zichzelf identificeren met het reptielenbrein

Straight-Line Consultants en Straight-Line Coaches zijn getraind in het maken van deze distincties en ze op te sporen bij succesvolle ondernemers, zodat zij hun business kunnen laten groeien zonder beperkingen – en met een hoop resultaat en peace of mind.

Gesprek met een consultant

Als je oprecht interesse hebt in ons werk en je leven effectiever en krachtiger wil voortbewegen, neem dan contact op. Graag enkel serieuze en gepaste aanvragen.