Claudia van Genugten

Continu schakelen in een wereld van oneindige verandering

Om succes te hebben in de agrarische sector moet je een bijzonder mens zijn. Hoewel het beeld van uitgestrekte akkers rustgevend lijkt, is het een branche die gekenmerkt is door misvattingen, strikte regelgeving en een grote disbalans. Claudia van Genugten is werkzaam in het bestuur van verschillende agrarische organisaties en weet als geen ander in te spelen op deze uitdagingen.

Wie aan de landbouw denkt, denkt hoogstwaarschijnlijk aan grazend vee. De mest die hierbij komt kijken is vaak wat minder front-of-mind. Nederlanders willen het liefst zo veel mogelijk afstand bewaren tussen zichzelf en dit bijproduct. Deze gedachte is voor velen vanzelfsprekend en juist hier ligt volgens Claudia van Genugten een probleem. “Mensen houden zichzelf voor de gek”, aldus Claudia. “Nederland behoort tot de top van de wereld als het aankomt op het leveren van kwalitatief goede agrarische producten. De Nederlandse consument kan moeilijk accepteren dat vleesproductie in eigen land consequenties heeft, zoals de geur van mest. Daarnaast wil men er ook nauwelijks extra voor betalen. Vlees uit het buitenland wordt dus meer gekocht.” Het is volgens haar zaak dat de mindset van mensen hierin verandert. Het imago van de landbouwsector is echter niet de enige uitdaging waar Claudia dagelijks mee te maken krijgt.


Overschot

Mest is nuttig en nodig, want het zorgt ervoor dat landbouwgrond vruchtbaar blijft. Nederland produceert elk jaar opnieuw een overschot van het product. De Nederlandse veehouders hebben hierdoor de wettelijke verplichting om hun mest te verwerken en een deel af te voeren. Claudia is CEO van het met haar broer opgerichte Tontrans, een organisatie die een oplossing biedt voor de situatie. Claudia: “We verwerken de mest van veehouders tot hoogwaardige compost en vervoeren dit naar klanten in binnen- en buitenland. Denk aan agrarische ondernemers in Frankrijk, waar de bodem van nature arm is.” De stoffen worden van overschotgebieden naar tekortgebieden vervoerd.

‘Mensen houden zichzelf voor de gek’

Claudia van Genugten


Scheve verhoudingen

Tontrans specialiseert zich in het totale proces van mest scheiden, verwerken, veredelen en exporteren. Daarnaast functioneert het bedrijf als intermediair tussen de veehouders en de afnemers. Deze laatste manier van zakendoen is echter niet bestand tegen de toekomst: er is een scheve verhouding ontstaan tussen vraag en aanbod. Claudia: “De klanten in het buitenland weten dat we meer dan genoeg mest hebben. Het aanbod is groter dan de vraag en dus willen ze niet betalen, terwijl het Nederlandse boeren veel kost om het product af te voeren in de verzadigde markt.” Claudia realiseert zich dat deze strategie niet lang in stand kan blijven.


Risico’s nemen
De service die Tontrans biedt is dus meer dan logistiek. “Alléén transport van A naar B is geen duurzame oplossing voor het probleem. Je moet in deze tijd rekening houden met de veranderende wetten en in staat zijn om continu te schakelen.” Zo herinnert ze zich het moment dat ze hoorde dat de scheiding van meststoffen in de nabije toekomst vermoedelijk wettelijk bepaald zou worden. Ze besloot met vooruitziende blik een risico te nemen. “Het was nog niet bekend of de nieuwe regelgeving daadwerkelijk doorgevoerd werd. Toch hebben we er op dat punt bewust voor gekozen om een scheidingsmachine aan te schaffen.” Om in deze sector bestaansrecht te hebben, moet snel en effectief ingespeeld worden op veranderingen.

Download de eerste vijf hoofdstukken van Straight-Line Leadership

Kennis maken met de basis van Straight-Line Leadership? Download dan de eerste vijf hoofdstukken van het boek.


De toekomst van de sector
Claudia startte een belangenorganisatie met een groep ondernemers die zich richten op duurzame mestverwerking. De samenwerking richt zich op het oplossen van de disbalans in vraag en aanbod door zowel aanspreekpunt als sparringpartner te zijn voor overheden en landbouwgerichte instanties. Claudia pleit voor het hergebruik van organische stoffen en mineralen uit mest. Op deze manier kan bijgedragen worden aan de doelstellingen van Nederland op het gebied van duurzaamheid en de circulaire economie. Dit is niet alleen van groot belang voor het bestaansrecht van haar bedrijf, maar voor dat van de hele sector.