Dave van de Laar

Wie Dave van de Laar niet kon bijbenen, bleef achter. En wie in de weg stond, voelde daar de gevolgen van. Als jonge, fanatieke ondernemer was dit hoe Dave in het leven stond. Alles en iedereen moest wijken voor de groei van zijn beveiligingsbedrijf. Dit commitment werkte – totdat het niet meer voor hem werkte. Dave vertelt hoe zijn commitments door de jaren veranderden en wat dat hem bracht.

Sommige ondernemers wisten al vroeg dat ze ooit een eigen bedrijf wilden. Bijvoorbeeld omdat ze uit een ondernemende familie kwamen of andere inspirerende voorbeelden om hen heen hadden. Bij Dave van de Laar liep het iets anders. “Ik groeide op in een arbeidersgezin met ouders die enorm hard werkten voor weinig geld”, begint Dave. “Het was een onstabiele omgeving met een vader die door allerlei omstandigheden alcoholverslaafd was. De keuzes die mijn ouders maakten waren altijd om ons gezin te laten overleven. Op jonge leeftijd wist ik al dat dit niet het leven was dat ik wilde.”

Dave nam als tiener al allerlei banen aan. Hij werkte bijvoorbeeld in de bosbouw of met bewakingshonden. Als begin twintiger startte hij met zijn eerste banen in de beveiliging, als portier of persoonsbeveiliger. Niet lang daarna begon hij bij een lokaal beveiligingsbedrijf, waar hij zich tot general manager opwerkte. Totdat zijn baas plotseling spoorloos was. “Sommige beveiligingsbedrijven doen zaken met criminelen”, zegt Dave. “Dat is bekend. Justitie screent iedere onderneming in onze branche, maar dat betekent niet dat alles wordt opgespoord. Achteraf ontdekte ik dat mijn directeur betrokken was bij malafide organisaties en veel geld had geleend. Dat geld wilde of kon hij niet terugbetalen, dus van de een op de andere dag verdween hij van de aardbodem.”

Het personeel keek naar Dave om dit probleem op te lossen. “Er kwam veel op me af ”, zegt hij over die tijd. “Als general manager moest ik ervoor zorgen dat de salarissen betaald werden en het bedrijf bleef draaien.” Maar dat was niet de enige uitdaging, volgens Dave. “Problemen werden alsmaar groter en malafide schuldeisers kwamen bij mij verhaal halen. Ze dachten dat ik medeeigenaar was, maar ik was gewoon een medewerker die probeerde te redden wat er nog te redden viel.

Grote auto’s en mooie reizen

Het beveiligingsbedrijf ging uiteindelijk failliet. Maar de achtergebleven opdrachtgevers hadden nog net zo veel behoefte aan betrouwbare beveiliging. “Dus begon ik zelf een nieuw bedrijf ”, zegt Dave. “Een aantal van onze oude relaties vertrouwde mij en gunde me een kans. Op die manier kon ik hen verder helpen en had ik mijn eerste klanten. Ik was toen 23. Nu, negentien jaar later, behoren we met Eye Watch Security Group BV tot de top tien beveiligingsbedrijven van Nederland.”

De groei van zijn organisatie ontstond in eerste instantie vanuit een commitment op geld. Als 23-jarige had Dave één ding voor ogen: “Ik wilde rijk worden en het leven uit mijn jeugd zo ver mogelijk achter me laten. Mijn commitment lag op veel geld verdienen en daarvoor moest ik nu eenmaal een groot bedrijf bouwen. Ik dacht alleen in grote auto’s, reizen en materiële zaken.”

Veel ondernemers starten vanuit een commitment op financieel succes. Pas als je geen financiële druk meer ervaart, kun je verder kijken dan omzet en winst. “In mijn eerste jaar had ik misschien tweeduizend euro winst”, herinnert Dave zich. “Ik was erg gedreven om daar verandering in te brengen. Mijn instelling was: ik ga gewoon de grootste en de beste worden en het interesseert me niet wat ik daarvoor moet doen. Ik walste over iedereen heen, maar het bracht me wel de voorwaartse snelheid die ik op dat punt nodig had.”

Dave was in staat om Eye Watch Security Group BV vanaf de grond op te bouwen. “Ik begon met een paar kleine klanten die ik van mijn vorige bedrijf overnam. Door mijn netwerk in Wanssum beveiligde ik op een gegeven moment ook het industrieterrein in het dorp. Dat was mijn eerste grotere klant. Uiteindelijk verspreidde mijn klantenbestand zich als een olievlek tot aan Venray: een logistieke hotspot in Nederland. Ik beveiligde daar een paar logistieke bedrijven en zo kwam ik in contact met internationale spelers.” Dave haalde een aantal grote, internationale opdrachtgevers binnen. Met die stap vergrootte hij zijn impact op de branche aanzienlijk.

Monnik

Dave hield zijn ogen jarenlang alleen gericht op de groei van zijn bedrijf. “Dat maakte wel dat ik wat schepen achter me verbrandde”, zegt hij. Wie niet met Dave’s snelheid mee kon of wilde, bleef achter: “Ik ging heel snel en had totaal geen geduld voor mensen die meer tijd nodig hadden. Iedereen die brak, kon vertrekken. Snelheid verminderen bestond bij mij niet.” In 2015 had hij zo veel mensen uit zijn leven gesneden, dat zijn bedrijf op het punt stond om failliet te gaan. “Door mijn aanpak kreeg ik met rechtszaken te maken”, legt Dave uit. “Ontslagen medewerkers spanden rechtszaken tegen me aan. Zelf begon ik zaken tegen voormalige collega’s die met mijn klanten aan de haal gingen. Het bedrijf ging toen behoorlijk achteruit. Ook persoonlijk was het een heftige periode. Ik ging tegelijkertijd door een vechtscheiding heen die impact op me maakte. Hierdoor vertroebelde mijn visie en ook mijn koers.” Als reactie op wat er in zijn leven gebeurde, verdiepte Dave zich in spiritualiteit. Voor het eerst stond hij ervoor open om zichzelf en de wereld met een andere blik te bekijken. “Ik sloeg daar wel een beetje in door. Ik was op een gegeven moment nog net geen monnik. Maar het heeft me wel een bepaalde rust en overzicht gebracht. Ik kon zien dat alles wat er om me heen gebeurde door mij was ontstaan.” Bewapend met dat inzicht kwam hij door die periode heen en kon hij zijn bedrijf weer uitbouwen.

Inner stance van een uitsmijter

Een aantal jaren later introduceerde een zakelijke kennis Dave in de wereld van Straight-Line Leadership. “Ik had al jaren goed contact met de eigenaar van een marketingbedrijf. We werkten vaak samen en hij maakte dus ook alle ups-and-downs van dichtbij mee. Op een gegeven moment zei hij: ‘Als ik zie waar jij tegenaan loopt en waar je mee worstelt, is Straight-Line Leadership echt wat voor jou.’” Dave nam daarop contact op met een Straight-Line Consultant en stapte in het Mentorship-lidmaatschap. Daar zag hij op een dieper level wat hij in zijn leven en bedrijf veroorzaakte. “Ik begon mijn carrière als uitsmijter”, begint Dave. “Dat vormde hoe ik mezelf zag: als iemand die rake klappen kon uitdelen als het nodig was. Maar ik wist niet dat er ook een andere wereld was. Ik dacht gewoon: dit is wie ik ben. Door Straight-Line Leadership ben ik gaan zien dat ik niet altijd iemand knock-out hoef te slaan om van A naar B te komen.”

Hij begon de grote invloed van zijn interne wereld dialoog te zien, waardoor hij een nieuw commitment maakte. Een commitment op rust en ruimte behouden, zodat hij vanuit die positie beslissingen kon nemen. “Als ik dat eerder had gedaan, had ik een paar waardevolle teamleden bij me kunnen houden en zeker een stuk minder schepen achter me verbrand. Daarom heb ik het commitment richting mezelf gemaakt om niet meer die oude Dave te zijn. In plaats daarvan kom ik vanuit rust en ruimte. Want mijn oude gedrag heeft me veel tijd en energie gekost. Tijd en energie die ik had kunnen besteden aan belangrijkere zaken, zoals vertragen en focussen op de bigger picture.”

Ik kom vanuit niets en ben een jongen van de straat.

Anderen kansen geven

Door de hulp van Straight-Line Leadership heeft zijn interne wereld dialoog niet langer de overhand. Hij kan met overzicht naar zijn bedrijf en ontstane situaties kijken. “Ik vraag me nu steeds af: waar gaan we samen naartoe? En hoe maken we dit bedrijf samen nog succesvoller? Het draait niet meer alleen om mij.” Daarom ondersteunt Dave zijn teamleden nu ook om te groeien, zodat ze samen kunnen winnen. “Ik kom vanuit niets en ben een jongen van de straat. Ik gebruik mijn eigen verhaal wel eens om mensen in mijn team duidelijk te maken dat commitment en gerichte acties je overal kunnen brengen. Waarom zou je niet kunnen worden wie je wil zijn? Je hebt geen universitaire opleiding nodig – je hebt een commitment nodig op je missie.”

Dave onderzoekt regelmatig op welke manier hij kan bijdragen aan de levens van medewerkers. Bij een selecte groep gaat hij nog een stapje verder: zij krijgen de kans om deel te nemen aan het Self-Leadership lidmaatschap. Zodat ze zichzelf nog intensiever kunnen ontwikkelen. “Uiteindelijk plukt iedereen daar de vruchten van. Zij worden krachtigere mensen en daardoor wordt het bedrijf ook krachtiger.” Een bijproduct daarvan is dat die teamleden taken van Dave kunnen overnemen, waardoor hij Het draait niet meer alleen om mij 17 18 zich kan focussen op de legacy die hij wil achterlaten. “Als ik blijf werken zoals ik dat nu doe, kan ik weinig voor de wereld betekenen. Dus het wordt tijd dat ik wat zaken loslaat en anderen de kans geef om het bedrijf groter te maken.”

Focus verleggen

Als 23-jarige wilde Dave al iets van betekenis achterlaten. Alleen wist hij niet hoe hij daar invulling aan moest geven. Nu heeft hij daar een duidelijker beeld van. “Ik heb een tijd door delen van Afrika gereisd en wat ik daar observeerde, maakte een diepe indruk op me. Ik zag een niveau van armoede die we ons in de westerse wereld niet kunnen voorstellen. Ik zag bijzondere dieren, zoals de big five, die met uitsterven bedreigd worden. Ik stelde me voor dat mijn kinderen deze dieren op een dag alleen nog in een museum zouden kunnen zien.” Daarom heeft Dave zich als doel gesteld om een foundation op te zetten waarmee hij kansarme kinderen en bedreigde dieren in het gebied kan helpen. “Daarvoor ben ik onder andere in contact met een dame die scholen in Ghana opzet. Ze komt zelf uit het land en is als kind naar Nederland gevlucht. Ik help haar en anderen om te bekijken waar ze de grootste impact kunnen maken en hoe ze tot kernacties komen.”

Financiële middelen spelen nog altijd een grote rol in Dave’s leven. Maar de focus is verlegd. “Om op deze schaal een verschil te maken, heb je serieus geld nodig”, zegt hij. “Ik heb dus nog altijd een commitment op geld, maar er zit een ander doel achter. Het is eigenlijk een commitment op een bijdrage leveren aan het welzijn van anderen. Nu ik het werk van Straight-Line Leadership implementeer, ben ik veel meer bezig met wat ik als krachtig mens kan bijdragen aan mijn omgeving. En hoe ik op die manier mijn legacy kan achterlaten.