7 vragen die de standaard van je bedrijf verhogen

Als we teruggaan in de tijd, hadden we allemaal ooit een beeld van onze toekomst. Van het bedrijf dat we zouden runnen, de impact die we op anderen gingen maken, het geld op onze bankrekening en misschien zelfs van de relatie met onze partner. Door de jaren heen is dat beeld bij de meeste mensen minder scherp geworden.

Wat gebeurt er dan doorgaans? Mensen doen concessies, nog meer concessies en komen toch nog een béétje tegemoet. De lat zakt lager en lager. Voordat ze het doorhebben, is hun standaard aanzienlijk verlaagd. In turbulente tijden ontstaat een situatie waarin die lat harder kan zakken dan ooit. Denk aan de ondernemer die zegt: ‘Ik ben al blij dat onze omzet dit jaar stabiel bleef’, of de medewerker die verzucht: ‘Het is toch ook moeilijk om nu productief te zijn.’

Uitspraken die allemaal heel logisch klinken, maar dat maakt ze nog niet werkbaar om krachtig mee vooruit te bewegen. Hieronder vind je zeven vragen die je met je team kan doorlopen om je de standaard van je bedrijf te verhogen. Of je nu in turbulente tijden verkeert of een bijzonder bloeiende organisatie runt. Een kenmerk van een krachtige leider is dat hij of zij de standaard continu verlegt.

1. ‘Wat was ons doel?’

De meeste ondernemers hebben hun punt B niet helder. Als het doel wél glashelder is, dan is vaak alleen duidelijk voor de ondernemer zelf en is het sterk verwaterd in de andere lagen van het bedrijf. Gooi daar uitdagingen en dagelijkse strubbelingen bovenop en alles wordt al snel erg troebel. Voordat je het doorhebt, geven medewerkers hun eigen interpretatie aan de doelen van het bedrijf en die van hun eigen functies.

Het is belangrijk om met regelmaat te inventariseren: wat is het punt B van onze organisatie? En wat is het punt B in specifieke projecten? Is dat nog steeds helder voor iedereen? Reken af met alle aannames, overtuigingen en veronderstellingen die naar boven komen vanuit je team als je deze vraagt stelt. Breng vervolgens een heldere focus terug in je bedrijf. Onthoud: een leider zorgt voor specifieke, meetbare doelen die voor ieder individu bekend en duidelijk zijn, ongeacht de omstandigheden waarin het team terecht komt.

2. ‘Wat hebben we daadwerkelijk bereikt?’

Eerlijk denken (niet positief denken) staat hier centraal. Positief denken is geloven in magische spreuken en eenhoorns. Eerlijk denken is kijken naar het resultaat, want resultaat liegt nooit. Stel de vraag: wat is er tot nu toe echt bereikt? Blijf bij feiten en cijfers. Deze simpele vraag vraagt om een eerlijk antwoord.

3. ‘Welke acties hebben we ondernomen om het doel te bereiken?’

Breng in kaart welke acties er ondernomen zijn om te komen tot de gestelde doelen, om uiteindelijk te komen tot punt B. Ook dit is simpel. Kijk terug naar de afgelopen periode (misschien wel vanaf kwartaal één van dit jaar) en noteer welke acties ondernomen en ingezet zijn.

4. ‘Wat werkte goed en waarom?’

De antwoorden op deze vraag zorgen ervoor dat jij en je teamleden weer duidelijk zien wat er gedaan moet worden om bij punt B te komen. Wanneer een team goed helder heeft welke acties leiden tot succes en resultaat, is het natuurlijk lastig om die acties niet meer te gaan doen. Breng dus gezamenlijk in kaart wat de afgelopen tijd goed heeft gewerkt – en waarom. 

5. ‘Wat werkte niet goed en waarom?’

Stoppen met dat wat niet werkt, is natuurlijk extreem logisch om te doen. En toch blijven we vaak eindeloos dingen doen die niet werken. Waarom? Omdat we simpelweg nooit stilstaan en in kaart brengen wat nou eigenlijk niet gewerkt heeft de afgelopen periode.

Uiteraard stel je vervolgens ook de vraag: waarom heeft het niet gewerkt? ‘Ik heb van een paar mensen gehoord dat het niks opleverde’, is niet voldoende om te bewijzen dat iets niet werkt. Kijk grondig, onderzoek en ga de diepte in. Kom met een gegronde onderbouwing.

Download de eerste vijf hoofdstukken van Straight-Line Leadership

Kennis maken met de basis van Straight-Line Leadership? Download dan de eerste vijf hoofdstukken van het boek.

6. ‘Welke lessen hebben we geleerd?’

Op deze vraag kun je pas antwoord geven als vraag één tot en met vijf volledig beantwoord zijn. Wees kritisch op jezelf en je team. Kijk goed, observeer de afgelopen periode en observeer alle antwoorden en bevindingen tot nu toe. Hieruit kun je belangrijke lessen en conclusies trekken.

7. ‘Hoe gaan we onze aanpak veranderen om effectiever te zijn in de toekomst?’

Een krachtige leider zorgt voor een omgeving waarin een team de lat steeds opnieuw hoger legt. Hij of zij creëert een team dat graag wint, uitdagingen opzoekt en door wil naar een volgend level. Het antwoord op deze laatste, cruciale vraag vormt de basis voor jullie nieuwe toekomst. Het geeft je medewerkers de handvaten die ze nodig hebben om die lat daadwerkelijk te verleggen en te groeien als team.

Ook hier geldt: kijk grondig en maak dingen niet ingewikkelder dan nodig. De antwoorden liggen over het algemeen recht voor je neus. Je moet alleen bereid zijn om te kijken met een flinke portie eerlijkheid en gezond verstand.

Voor een waardevolle verdieping op het creëren van werkbare gesprekken in je bedrijf, download onze whitepaper.